AKTIVITETSPLAN 3. TRINN

Vinteren 2020

AKS-ligaen er rett etter skolen, så her kan elever med gratis kjernetid få være med! Resten av aktivitetene er innhold for elever med heldagsplass. Disse kommer i tillegg til de faste aktivitetene vi har med lekende læring før spising.


De fleste aktivitetene har bindende påmelding. Dette er grunnet bemanning og innkjøp av nødvendig utstyr, andre aktiviteter kan barna melde seg på den aktuelle dagen. 

 
Ordsky.png

AKTIVITETSHEFTE 2020

I dette heftet finner du informasjon om aktivitetene som blir tilbudt frem til påske, og også litt om basene og hvordan dagene er her på AKS. Noen aktiviteter har bindende påmelding og noen aktiviteter har daglig påmelding samme dag.

For aktiviteter med bindende påmelding er det viktig at eleven er på AKS under hele tidsrommet aktiviteten foregår– dette er en forutsetning for å delta. Vi ønsker at alle elevene våre skal oppleve mestring og glede. Å bli tatt ut av en aktivitet før man har fullført oppleves som frustrerende og kan føre til at barnet føler seg utenfor.

 

90545863

©2019 by Haugenstua Aktivitetsskole. Proudly created with Wix.com