AKTIVITETSPLAN 4. TRINN

UKE 41-50

 
Ordsky.png

AKTIVITETSHEFTE HØSTEN 2020

I dette heftet finner du informasjon om aktivitetene som blir tilbudt fra uke 41-50, og også litt om basene og hvordan dagene er her på AKS. Noen aktiviteter har bindende påmelding og noen aktiviteter har daglig påmelding samme dag.


For aktiviteter med bindende påmelding er det viktig at eleven er på AKS under hele tidsrommet aktiviteten foregår– dette er en forutsetning for å delta. Vi ønsker at alle elevene våre skal oppleve mestring og glede. Å bli tatt ut av en aktivitet før man har fullført oppleves som frustrerende og kan føre til at barnet føler seg utenfor.

 

90545863

©2019 by Haugenstua Aktivitetsskole. Proudly created with Wix.com