top of page

Brukerundersøkelse for AKS - hjelp oss i å bli bedre!
Kjære foresatte,


Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten (UDE) til å delta i årets brukerundersøkelse av tilbudet i Aktivitetsskolen (AKS). UDE oppfordrer alle foresatte med barn i 1.-4. trinn (inkludert de som ikke benytter seg av AKS) som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.


Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. Slik kan vi videreutvikle tilbudet til det beste for deg og dine barn.


NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

· Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig fra torsdag 24. november, t.o.m. onsdag 7. desember.


HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

· Du vil motta e-post og SMS med lenke til undersøkelsen torsdag 24. november.

· Du kan svare på undersøkelsen fra mobiltelefon, nettbrett eller PC.

· Du kan også klikke deg direkte inn via denne lenken: https://www.digiaks.no/aks/

· Undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.


HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?

· Alle foresatte med barn i 1.-4. trinn, inkludert de som ikke benytter seg av AKS.

· Foresatte med barn i 5.-7. trinn som deltar i AKS.


SPRÅK

· Undersøkelsen kan besvares på ni språk: norsk, engelsk, nordsamisk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.


PERSONVERN

· Undersøkelsen er anonym, og alle svar blir behandlet konfidensielt.


Takk for at du tar deg tid til å gi Osloskolen verdifull tilbakemelding.0 kommentarer

Comments


bottom of page