top of page

Diverse viktig informasjon 🥰
Endring mellom heltid og deltid // OPPSIGELSE

Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid to ganger i året. Det gjelder fra 1. januar, med siste oppsigelsesfrist 30. november, eller fra 1. august, med siste oppsigelsesfrist 30. juni. Her kan du endre mellom heltid og deltid: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen-aks/heltid-og-deltid/⚠️Siden faktura for august sendes 19. juni ber vi alle som har planer om å endre til deltid fra 1. august om å gjøre dette innen 18. juni, slik at dere ikke mottar faktura for august.


🛑 Oppsigelsestid er én måned fra og med den 1. i mnd.


Går barnet ditt i 4. klasse nå?


Du trenger ikke si opp plassen. Med mindre du har søkt om plass i 5. klasse pga. særskilt behov, får 4.klassingene automatisk stopp-dato 30.06.2024Barn med særskilte behov som begynner i 5. klasse

Barn med særskilte behov har rett til plass på gratis fra 5. til 7. trinn. Dette må søkes om.


FAKTURERING

Aktivitetsskolen har fått muligheten å innhente inntektsinformasjon direkte fra Skatteetaten. Det er ikke nødvendig med deres samtykke til dette, da det er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §1B-2 og i Skatteforvaltningsloven §3-3 med forskrift. For elever med heltidsplass har vi hentet inntektene for korrekt fakturering for august. Dere trenger altså ikke levere skatteoppgjør e.l for å dokumentere inntekter fremover.


Oversikt kommunale satser for HELTIDSPLASS PÅ AKS:

Inntekt fra 474 481 kroner før skatt: 1155 kroner i måneden

Inntekt fra 266 896 til 474 480 kroner før skatt: 499 kroner i måneden

Inntekt til og med 266 895 kroner før skatt: 272 kroner i måneden


🚨Dersom dere mottar en faktura for august som ikke er i henhold til satsene, gi beskjed til birgit.nedreberg@osloskolen.no.


HELTIDSPLASS:


  • barnet kan være på AKS fra 7.30 om morgenen og til 17.00 etter skolen

  • barnet kan være på AKS alle dager AKS er åpent i skolens ferie, eller inneklemte dager.


Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning, systemene våres er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.


⚽Gratis deltidsplass:

• barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene

• barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.

• barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.

• AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager📦SKAL DERE FLYTTE?

Selv om man har meldt flytting er man nødt til å si opp plassen.

☀️INFORMASJON OM FERIEÅPENT


Programmet for ferieåpent i august kommer i løpet av kommende uke.🛑STENGTE DAGER PÅ AKS🛑


Hele juli + 13. og 14. august (planleggingsdager)

0 kommentarer

Comments


bottom of page