top of page

Foreldrebetaling i AKS

Til alle foresatte i AKS.

AKS er som alle vet stengt i tråd med regjeringens føringer. Dette medfører endel økonomiske konsekvenser for oss alle. AKS-driften er hjemlet i Opplæringsloven og har egne vedtekter som regulerer hva foresatte skal betale for tilbudet. I henhold til paragraf 13 i vedtektene for AKS, ble derfor faktura for april stoppet.

Foresatte skal ikke betale for opphold så lenge AKS er stengt. Siden Mars 2020 allerede er fakturert ber vi alle om å betale denne i sin helhet. Trekket for de stengte dagene i mars vil bli justert ved neste fakturering, etter at vi har åpnet igjen.


Dersom dere lurer på noe i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med AKS leder på binea005@osloskolen.no eller inspektør hege.bjerke@ude.oslo.kommune.no


Les mer om stengte barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratet sine sider.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page