top of page

"Innsats for andre" på 1. og 2. trinn

Torsdag 4. november starter vi opp med et spennende samarbeid med elevene på ungdomstrinnet som har faget "innsats for andre". ​Samarbeidet er i denne omgang med elevene på 1. og 2. trinn på AKS!


Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.


Faget sine kjerneelementer er "frivillighet og sosialt entrepenørskap" og "ansvarlighet og samhandling"Hva betyr dette for Haugenstua Aktivitetsskole?

Ungdomstrinnelevene planlegger og gjennomfører aktiviteter med elevene på 1. og 2. trinn. De kommer til oss hver torsdag frem til uke 49 og lager aktiviteter i henhold til Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Det er først og fremst elevene på ungdomstrinnet som skal gjennomføre aktivitetene, men det er selvfølgelig voksne fra AKS som har ansvaret for barna. Aktivitetene er torsdager fra kl. 15.00-15.30 og skal være lystbetonte, gi barna mestring og fine opplevelser. Det kan f.eks være tegning, leker, dans, fysisk aktivitet eller andre aktiviteter.


Påmelding?

Ungdommene kommer inn i klasserommene under spising og forklarer dagens aktivitet før barna selv kan velge om de vil delta eller ikke. Det er altså ikke bindende påmelding.

Elever med gratis deltakelse som ønsker å være med på dette kan være på AKS til 15.30 torsdager frem til uke 49, men da må det gis beskjed enten på sms innen kl. 10.00 den aktuelle dagen, eller lage ny fast avtale gjennom avtaleskjemaet.


Det er faglærer på ungdomstrinnet, Amalie Rånes, som har ansvaret for "innsats for andre"-samarbeidet sammen med AKS-leder og baselederne på 1. og 2. trinn.


VI GLEDER OSS!


Les mer om faget "innsats for andre" her.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page