top of page

Sommeråpent på AKS i august - svarfrist 19. juni 🌞

I august har AKS heldagsåpent når skolen er stengt, med unntak av tirsdag 13. og onsdag 14. august, da har skole og AKS planleggingsdager og er stengt. Her kommer programmet og skjema for påmelding/avmelding for disse ukene.


Nye 1. trinn har eget opplegg disse ukene, God Start kan du lese om i brosjyren som ble utdelt til foresatte til nye 1. klassinger på førskoledagen. Der melder også nye 1. klassinger seg på sommeråpent.


Det er viktig at alle svarer på skjema under programmet, slik at vi får bemannet forsvarlig ut i fra elevdeltakelsen, og i forhold til antall billetter vi må bestille. Husk at på denne påmeldingen svarer du for trinnet elevene skal starte i etter sommerferien.


OBS: Legg merke til tidligere oppmøtetid for enkelte trinn noen dager:

  • 3. og 4. trinn torsdag 8. august - senest oppmøte kl. 08.30

  • 2. trinn fredag 9. agust - senest oppmøte kl. 08.30


P.S: Det er ikke matservering i skolens ferier. Husk to matpakker. :)


Gi beskjed om ditt barn kommer eller ikke i skjemaet under innen onsdag 19. juni. Det er viktig at alle svarer.


OBS, dette gjelder nye 2-4. trinn. Nye 1. klassinger og elever som starter i 5. trinn etter sommeren skal ikke svare på dette skjemaet, med unntak av elever med særskilte behov på 5.-7. trinn med AKS-plass.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page