top of page

Undringsposen!

Rom for å lure - tid til å finne svar.

Undringsposen er et tilbud for alle elever på 1. og 2. trinn som går på Haugenstua Aktivitetsskole. Gjennom Undringsposen skal barna få oppleve natur og miljø, fysisk aktivitet, kunst og kultur, og bli kjent med ulike yrkesveier.


Vi ser at turene oppmuntrer til samhold, undring, vennskap på tvers av klasser og er med på å styrke miljøet og trivselen til barna. Frem til jul er 1.klasse klassevis. 2- trinn deles opp i egne grupper, foresatte skal ha fått sms om hvilken gruppe barnet er på i god tid før uke 41.

Da fredagsturene er med på å skape et unikt fellesskap, oppfordrer vi alle som henter å vente med dette til vi er tilbake fra tur. De dagene vi drar til byen eller tar kollektiv transport erfarer vi at vi ikke er tilbake til Aktivitetsskolen før kl. 16.00. Dette er ikke et hinder for elever med gratis kjernetid, her skal alle få bli med!

Formålet med fredagsturene:

  • Gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt

  • Lokalmiljøet og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevens læring

  • Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse.

Program for 1. trinn frem til jul

Program for 2. trinn frem til julVi gleder oss!!
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page