top of page

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE - PÅMELDINGER/AVTALER

Gratis deltakelse kan være på AKS til 15:15

Morgenåpning fra 07:30 /etter kl. 15:15 frem til 17:00 er kun for elever med heldagsplass.

Faste avtaler endres hver mandag.

Avvik fra faste avtaler må sendes på SMS til AKS på 90545863 innen kl. 10.00 mandag-fredag.

bottom of page