top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ta kontakt om det er informasjon du mangler - vi hjelper gjerne

NÅR ER AKS ÅPENT?

Haugenstua Aktivitetsskole har åpent for elever med gratis deltakelse og heldagsplass mandag-fredag. 


Gratis deltakelse:

1-2.Trinn: Etter skolen til kl. 15:15.

3. og 4. trinn: Etter skolen til 15:45 mandager og , 16:00 onsdag og fredag, og 16.15 torsdager.

Heldagsplass:

Etter skolen til kl. 17.00

Morgenåpning kl. 07:30 og frem til skolen starter

I feriene har vi heldagsåpent fra kl. 07.30-17.00 alle dager for elever med heldagsplass. Gratis deltakelse kan komme onsdag og torsdag fra kl. 09.00-15:00.

Vi har ikke åpent røde dager, julaften eller nyttårsaften.  I juli har vi stengt. 

To dager i august vil Aktivitetsskolen være stengt grunnet planleggingsdag. 

HVORDAN SØKER JEG PLASS / ENDRER PLASSEN / SIER OPP PLASSEN TIL BARNET MITT?

Alt må skje elektronisk via Oslo Kommunes Søknadsportal. Man må logge på "Min Side" for å søke om plass, gjøre endringen eller si opp plassen. Det er en måned oppsigelses/endringstid.


Du kan søke om å bytte fra heltid til gratis deltakelse, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august og med én måned oppsigelsestid. 

For skolestartere anbefaler vi å søke om plass senest 15. juni. 


HVORDAN KONTAKTER JEG AKS?

Fristen for endringer av faste avtaler (hjemsending/henting) er  kl. 10.00 mandag-fredag. Dette meldes på sms til tlf: 90545863. ​​

Husk fullt navn, klasse og fødselsdato og for hvilken dag meldingen gjelder.​​

Det kan være lurt å sette en alarm for å huske dette. ​​

Telefontiden vår er fra 9.30-12.30 man-tors og 9-30-11.00 fredager. ​​

Dersom vi ikke tar telefonen og det er krise, send oss en melding og vi ringer tilbake så fort vi har mulighet.​

E-post til AKS-leder: 

birgit.nedreberg@osloskolen.no 

HVORFOR MÅ JEG SENDE SMS OM HJEMSENDING?

Det aller viktigste for oss er barnas trygghet. Ved å inngå faste avtaler om når barna skal gå hjem eller om de skal hentes er med på å sikre en forutsigbar dag for eleven som ikke har rom for misforståelser. 

Med over 200 elever er vi helt avhengig av tydelig og god informasjon fra foresatte. Vi tar derfor ikke imot muntlige beskjeder om hjemsending. 


Ved fravær eller beskjed om avvik fra fast avtale: Gi beskjed på sms innen kl. 10.00 hver dag. Beskjeden skal inneholde fullt navn og hvilken klasse eleven går i, fødselsdato og hvilken dato beskjeden gjelder.

F.eks: Maria Dela Cerna, 03.07.13 i 2A skal gå hjem selv kl. 14.30 i dag 12.09.20.

Vi tar ikke imot beskjeder om hjemsending muntlig eller etter at personalet har tatt over elevene - dette er fordi muntlige beskjeder kan føre til misforståelser, som igjen kan føre til utrygge situasjoner for barna.

Vi har faste krysselister der det står hvem som skal gå hjem når og hvem som skal bli hentet. Dersom det er endringer fra faste avtaler får elevene vite dette når de krysses inn. Slik sikrer vi en forutsigbar og trygg dag på AKS.


Alle elever på AKS har faste avtaler i krysselistene. Her kan du velge om barnet ditt skal hentes eller gå selv. Du velger selv hvilke tidspunkt barnet ditt skal gå selv. Nye avtaler blir endret påfølgende mandag. Endringer som angår fast henting og hjemsending må registreres her.

HVORDAN SER DAGENE UT PÅ AKS?

Elevene blir tatt imot av medarbeiderne i klasserommet når skolen er slutt. Etter dette har vi fellesøkter med lekende læring. Mellom 14.30 og 15.00 er det spisetid.  Etter elevene har spist er det fritidsaktiviteter som fotball, taekwondo, hiphop, sjakk, gymsal osv.  

For 1. og 2. trinn som slutter kl. 11:45 på fredager er det Undringsposen. Da drar vi med en gang skolen er slutt, og er tilbake ca. kl. 15.15. 

HVOR FINNER JEG PLANENE?

Vi har ulike dagsplaner for hvert trinn, men har lik timeplan mellom hver ferie. 
For en forutsigbar dag for elevene legger vi opp til lik utforming av dagene og holder oss til timeplanen. Da vet elevene når de ulike aktivitetene starter til enhver tid og når det er spising.
Periodeplanen finner du på ukeplanen til elevene - og i Aktivitetsheftet.

HVA ER GRATIS DELTAKELSE?

Elever på 1.–4. trinn kan få gratis deltakelse i Aktivitetsskolen (AKS) etter skoletid. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris.


Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Tilbudet er for elever på 1.–4. trinn. 

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke

  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)

  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

På Haugenstua Skole er gratis deltakelse hver dag til 15:15. I skolens ferier kan elever med gratis deltakelse komme onsdager og torsdager.

HVOR ER BARNET MITT?

Når du skal hente barnet ditt kan barnet ditt være mange steder - vi har personale som dekker hele skolens område.  


Når du kommer for å hente: Ta kontakt med en av våre medarbeidere i gul vest, de har radio og kan oppsøke den som har krysselisten for det aktuelle trinnet. Da kan vi fort se om eleven deltar i faste organiserte aktiviteter, eller om den har meldt seg på spontane aktiviteter ute eller inne. 

HVORFOR MÅ JEG GI BESKJED NÅR JEG HENTER BARNET MITT?

Det er over 200 elever på Haugenstua Aktivitetsskole. Selv om noen i personalgruppa ser at du har hentet barnet ditt, er det ikke sikkert at den som har ansvaret for krysselista har sett det samme.

Krysselista er vårt sikkerhetsnett ved f.eks brann. Da må vi være helt sikre på at vi har riktig informasjon, og dersom du ikke gir beskjed til den som har lista har vi heller ikke fått med oss hvor barnet ditt egentlig er. 

bottom of page