OFTE STILTE SPØRSMÅL

Ta kontakt om det er informasjon du mangler - vi hjelper gjerne

NÅR ER AKS ÅPENT?

Haugenstua Aktivitetsskole har åpent for elever med heldagsplass hver dag fra 07.30 til skolen starter og fra skolen er slutt til kl. 17.00. 

I feriene har vi heldagsåpent fra 07.30-17.00.

Vi har ikke åpent røde dager, julaften eller nyttårsaften.  I juli har vi stengt. 

To dager i august vil Aktivitetsskolen være stengt grunnet planleggingsdag. 

HVORDAN SØKER JEG PLASS / ENDRER PLASSEN / SIER OPP PLASSEN TIL BARNET MITT?

Alt må skje elektronisk. Man må logge på "Min Side" for å gjøre endringer. Det er en måned oppsigelses/endringstid.


Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid, eller omvendt, med virkning fra 1. januar eller 1. august. Fristen for når du må søke varierer fra skole til skole. Du kan søke om å endre plasstypen digitalt.

HVORDAN KONTAKTER JEG AKS?

Vi er tilgjengelig på telefon (90 54 58 63) mellom 09.30 og 12.30 dersom vi ikke er i møte. Send oss gjerne en mail eller melding om hva det gjelder, så ringer vi opp så fort vi har mulighet.

HVORFOR MÅ JEG SENDE SMS OM HJEMSENDING?

Det aller viktigste for oss er barnas trygghet. Ved å inngå faste avtaler om når barna skal gå hjem eller om de skal hentes er med på å sikre en forutsigbar dag for eleven som ikke har rom for misforståelser. 

Med over 200 elever er vi helt avhengig av tydelig og god informasjon fra foresatte. Vi tar derfor ikke imot muntlige beskjeder om hjemsending. 


Ved fravær eller beskjed om avvik fra fast avtale: Gi beskjed på sms innen kl. 13.00 hver dag og innen kl. 11:30 på fredager. Beskjeden skal inneholde fullt navn og hvilken klasse eleven går i, og hvilken dato beskjeden gjelder.

Vi tar ikke imot beskjeder om hjemsending muntlig eller etter at personalet har tatt over elevene - dette er fordi muntlige beskjeder kan føre til misforståelser, som igjen kan føre til utrygge situasjoner for barna.

Vi har faste krysselister der det står hvem som skal gå hjem når og hvem som skal bli hentet. Dersom det er endringer fra faste avtaler får elevene vite dette når de krysses inn. Slik sikrer vi en forutsigbar og trygg dag på AKS.
HVORDAN SER DAGENE UT PÅ AKTIVITETSKOLEN HAUGENSTUA?

Elevene blir tatt imot av medarbeiderne i klasserommet når skolen er slutt. Etter dette har vi fellesøkter med lekende læring. Mellom 14.30 og 15.00 er det spisetid. Hver tirsdag for 2.-4.trinn. Etter elevene har spist er det fritidsaktiviteter som fotball, taekwondo, hiphop, sjakk, gymsal osv.  

For 1. og 2. trinn som slutter kl. 11:45 på fredager er det Undringsposen. Da drar vi med en gang skolen er slutt, og er tilbake ca. kl. 15.15. 

HVA ER GRATIS DELTAKELSE?

Elever på 1.–4. trinn kan få gratis deltakelse i Aktivitetsskolen (AKS) etter skoletid  skoleåret 2019/2020. Elevene kan også få heldagsplass til redusert pris.


Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet for elever på 1.–4. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2019.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke

  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)

  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag

På Haugenstua Skole er gratis deltakelse hver dag til 15:15. I skolens ferier kan elever med gratis deltakelse komme onsdager og torsdager.

HVOR FINNER JEG PLANENE?

Vi har ulike dagsplaner for hvert trinn. Se på "Planer" i menyen, der finner du både månedsplan, ferieplaner, årshjul og meny for bespinging. Se klassens ukeplan for endringer.

 For en forutsigbar dag for elevene legger vi opp til lik utforming av dagene og holder oss til timeplanen. Da vet elevene når de ulike aktivitetene starter til enhver tid og når det er spising.

HVOR ER BARNET MITT?

Når du skal hente barnet ditt kan barnet ditt være mange steder - vi har personale som dekker hele skolens område.  


Når du kommer for å hente: Ta kontakt med en av våre medarbeidere, de har radio og kan oppsøke den som har krysselisten for det aktuelle trinnet. Da kan vi fort se om eleven deltar i faste organiserte aktiviteter, eller om den har meldt seg på spontane aktiviteter ute eller inne. 

HVORFOR MÅ JEG GI BESKJED NÅR JEG HENTER BARNET MITT?

Det er over 200 elever på Haugenstua Aktivitetsskole. Selv om noen i personalgruppa ser at du har hentet barnet ditt, er det ikke sikkert at den som har ansvaret for krysselista har sett det samme.


Krysselista er vårt sikkerhetsnett ved f.eks brann. Da må vi være helt sikre på at vi har riktig informasjon, og dersom du ikke gir beskjed til den som har lista har vi heller ikke fått med oss hvor barnet ditt egentlig er. 

 

90545863

©2019 by Haugenstua Aktivitetsskole. Proudly created with Wix.com