top of page

Gratis heltidsplass på 1. trinn om familien har redusert inntekt


Det har kommet en gledelig beskjed om at alle familier med en samlet inntekt på under 604 817 kr, med barn på 1. trinn skal få gratis heltidsplass! (I utgangspunktet skal det gjelde hele skoleåret, men med et forbehold om budsjettjusteringer - det er mulig det bare blir frem til jul)

Dette har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. august 2022.

Dette må dere gjøre for å få gratis heltidsplass for ditt barn på 1. trinn om du har inntekt under 604 817 kr:

  • Send kopi av skattemeldingen/skattemeldingene for husstanden til birgit.nedreberg@osloskolen.no eller ta med sammen med egenerklæringen.


Har du allerede betalt?

Kreditnota blir laget i løpet av september - summen blir tilbakeført.

Har du fått regning og ikke betalt?

La være å betale, det blir laget kreditnota for beløpet du har betalt.

For at vi skal få dette på plass er vi avhengig av å motta dokumentasjon så fort som mulig, aller helst før helgen.


Dette må dere gjøre for å få gratis heltidsplass for ditt barn på 1. trinn om du har inntekt under 604 817 kr og har gratis deltakelse fra før:


Trenger du hjelp til å fylle ut skjema?

Mandag 5. september kl. 17.00-18.00 har jeg satt av tid til å hjelpe de som trenger det. Gi meg beskjed om du kommer!Beste hilsen

Birgit Nedreberg

AKS-leder Haugenstua Aktivitetsskole

0 kommentarer

Comments


bottom of page