top of page

Skolen stengt / AKS åpent mandag 11. september: Påmelding!


I forbindelse med valgdagen 11. september er skolen stengt og AKS heldagsåpent. For å planlegge bemanning er vi avhengig av at alle som skal komme på AKS gir beskjed om dette. Frist for påmelding er søndag 3. september.

Demokrati og medborgerskap

På Aktivitetsskolen har vi valgkamp for 2. - 4. trinn i uke 36 og 37 (Mitt Drømmevalg!)

Da danner barna partier, arbeider med kampsakene sine og gjennomfører et ekte valg hvor vinnerne går i forhandlingsmøter med AKS-leder og baseleder på vegne av sitt parti.Dette er for mange et høydepunkt gjennom året og er med på å bidra til at elevstemmen kommer frem på en demokratisk måte.Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin - selv om den skulle bli blank!

1 kommentar

1 Comment


Saadat Ali
Saadat Ali
Sep 04, 2023

Noor Fatima 1B.

Like
bottom of page